Uutisia automaatioteknologiasta

Automaatioteknologia on kehittynyt huomattavasti viime vuosien aikana ja sitä käytetään apuna yhä useammassa teollisuuden alassa. Teollisuusrobotiikka onkin kaikkein tunnetuin ja käytetyin automaatioteknologian ala. Se hyödyttää monia asioista kuten tehokkuutta, toistettavuutta, laadun hallintaa, jätteiden vähentymistä ja pienentynyttä työvoiman tarvetta. Ei ole kuitenkaan vielä pelkoa, että automaatio täysin syrjäyttäisi ihmistyövoiman. Erityisesti alan insinööreille on paljon kysyntää kehityksen edetessä.

Automaatioteknologian hyvistä ja huonoista puolista yhteiskunnalle kiistellään jatkuvasti. Siinä missä se toisaalta vähentää työvoiman tarvetta, se myös lisää sitä toisissa maissa. Palkat kehittyvät eri suuntiin teollisen työvoiman vähentyessä ja siirtyessä enemmän toimistotyöhön. Asiaa ei kuitenkaan ole pystytty tutkimaan niin paljoa, että olisi mahdollista sanoa onko teknologian kehittyminen automaatiossa ollut enemmän haitallista vai hyödyllistä.

Joka päivä voimme lukea uutisista erilaisia tekniikan uusia innovaatioita ja kehityksiä. Maailma kehittyy tällä hetkellä nopeampaan tahtiin kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä kehitys koskee erityisesti automaatiota ja sen sisältämää teknologiaa. Monet alan innovaatiot eivät koskaan edes pääse uutisiin, sillä ne eivät ole tavalliselle kansalle kovin kiinnostavia asioita. Niillä on kuitenkin todella suuri merkitys meidän jokapäiväiseen elämäämme.

Messut ja tapahtumat

Vuonna 2019 olemme kuulleet monia uutisia teknologian kehityksestä ja useimpia emme aina edes osaa suoraan yhdistää nimenomaan automaatioteknologiaan. On kuitenkin selvää, että tämä ala tulee kehittymään todella paljon seuraavien vuosien aikana. Vuosittain järjestettävät Robottirannikon automaatiomessut tarjoavat Suomessa mielenkiintoista nähtävää. Ne ovat avoin tapahtuma, missä teknologian yritykset esittelevät mielenkiintoisia teknologiaratkaisujaan.

Teknologian kehitys

Vuoden 2019 automaatiomessuilla käsiteltiin hyvin jokapäiväisiä ongelmia, mitä oli mahdollisuus ratkoa automaatioteknologian avulla. Robottien apua vaatetuksessa ja terveydentilan seuraamisessa esiteltiin sekä erilaisia ulkoisia tukirankoja, mitkä voidaan asentaa ihmiseen helpottamaan kävelemistä ja kuntoutumista. Virtuaalitodellisuus oli myös kiinnostava puheenaihe ja miten se mahdollistaa esimerkiksi hätätilanteessa toimimisen opettelun.

Helsingin teknologiamessut tuovat yhteen automaation ammattilaisia ympäri maailmaa. Vuoden 2019 messujen teemana oli myöskin hyvin käytännönläheinen teema ihmisen, vastuullisuuden ja teknologian kohtaamisesta. Nykyään messuilla halutaan perehtyä erityisesti teknologian tulevaisuuteen ja siihen, millaisia mahdollisuuksia se tuo tullessaan esimerkiksi alan opiskelijoille. Messut ovatkin hyvä paikka opiskelijoiden ja tulevien työnantajien kohdata toisensa.

Suomen automaatioteknologia on myös maailmalla tunnettua. Siksi Suomessa halutaankin panostaa tähän tieteenalaan entistä enemmän. Suomessa vallitseva teknologia antaa todella paljon mahdollisuuksia sen lisätutkimiseen, kehittämiseen ja uusiin innovaatioihin. Suomen koulutus järjestelmä teknologian alan osalta on maailman huippuluokkaa. Suomi on ehdottomasti yksi koko maailman edelläkävijöistä automaatioteknologian saralla.

Suomen automaatioseura pitää huolen siitä, että Suomessa seurataan uusimpia kansainvälisiä tutkimuksia ja kehityksiä. Se tarjoaa hyvin laajan mahdollisuuden tutustua ja toimia teknologian parissa. Seura jakaa tietoa ja uusimpia uutisia toimittamansa lehden kautta. Jäsenseurat tarjoavat monenlaista toimintaa automaatioteknologiasta kiinnostuneille ympäri Suomea. Ne järjestävät myös seminaareja ja levittävät tietoutta teknologian vaikutuksesta koko kansaan.

Automaatioteknologian kehitys

On selvää, että tämä ala kehittyy vain ylöspäin. Tiedetään jo, että automaatioteknologian kehitys Suomessa on lisännyt vientiteollisuutta meille tärkeille vientituotteille kuten puulle ja metallille. Kun näissä aloissa voidaan käyttää kehittynyttä teknologiaa, se saa ne kukoistamaan paremmin ja kysyntä kasvaa. Työvoiman tarvetta se ei myöskään vie kokonaan pois, sillä erityisesti insinöörejä tarvitaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin.

Ainot ala, missä Suomessa on koettu hiljentymistä automaatioteknologian osalta, on ollut viime vuosina rakennusala. Tämä johtuu kuitenkin monesta muustakin syystä ja siitä ei voida syyttää pelkästään teknologiaa. Romahdus minkään alan kohdalla ei kuitenkaan ole todennäköistä ja rakennusalakin on osoittanut elpymisen merkkejä.