Tekoälyä kehittävät yritykset

Tekoäly on modernin maailman yksi puhutuimmista aiheista. Jatkuvat edistysaskeleet teknologiassa pitävät alan ammattilaiset ja tavalliset ihmiset kiinnostuneina siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mitä tekoäly sitten oikeastaan edes on? Tekoäly on itsessään melko helppo ymmärtää. Kyseessä on ihmisen luoma tietokone, joka on koodattu niin, että se tekee niin sanottuna älykkäitä päätöksiä perustuen dataan, joka sille on annettu. Tekoäly kykenee oppimaan ja tekemään päätöksiä oppimansa mukaan.

Älykkyyttä sellaisenaan on hyvin vaikea määritellä, sillä tekoälyn, eli koodatun tietokoneen tekemät päätökset seuraavat oikeastaan ohjelman luojan, eli koodarin sääntöjä ja jalanjälkiä. Itsenäistä tekoälyä ei vielä ole. 2010-luku on kuitenkin ollut tekoälyn kehityksessä parasta mahdollista aikaa. 2010-luvulla monet yritykset ovat ottaneet tehtäväkseen kehittää tekoälyä siihen suuntaan, että se voisi olla apuna yhteiskunnassamme. Tekoäly ei kuitenkaan ole pelkkä robotti, joka oppii, vaan se voi olla mikä tahansa tehtävä. Esimerkiksi autoissa käytetään tekoälyn kaltaista ohjelmointia.

Tesla

Tesla on Elon Muskin johtama yritys, yksi sähköautojen pioneereista. Heidän kehittelemät teknologia sähkön ja autojen osalta ovat vertaansa vailla. Yritys on kuitenkin ryhtynyt kehittämään myös tekoälyä. Elon Musk on ollut vahvasti sitä mieltä, että tekoäly voi olla vaaraksi ihmisille tulevaisuudessa. Tästä syystä Muskin johtama Tesla onkin ollut hyvin varovainen käsitellessään tekoälyä. Heidän projektinsa OpenAI varmistaa, että tekoälyä kehitetään vain turvallisessa ympäristössä, jossa minimoidaan tulevaisuuden riskit. Siitäkin tosin ollaan montaa mieltä, voiko tekoälystä olla ihmisille vaaraa vai ei.

Tesla

Tekoäly ei kuitenkaan ole pelkästään suurten korporaatioiden ja julkkisten tehtävä. Monet pienemmät, mutta omalla alallaan tunnetut yritykset kehittävät tekoälyä eteenpäin. Tekoälyä halutaankin pääosin kehittää ihmiskunnan hyödyksi, eikä esimerkiksi vääriin tai rikollisiin käyttötarkoituksiin.

Yhdysvallat

Monet yhdysvaltalaiset yritykset ovat edelläkävijöinä tekoälyn kehityksessä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi MobiDev, Rose Digital ja Hatchworks Technologies. Nämä yhtiöt kehittävät jokainen erilaisia tekoälyn muotoja. MobiDev esimerkiksi keskittyy mobiilisovelluksiin. Rose Digitalin asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi American Express, Ford ja Adidas. Tämä yhtiö tekee erilaisia ratkaisuja markkinointiin ja myyntiin, joissa voidaan hyödyntää tekoälyä. Hatchwork Technologies keskittyy ohjelmistoon ja niiden kehittämisen. Heidän asiakkainaan ovat olleet esimerkiksi Nokia ja AT&T.

Tekoälyä kehitetään ympäri maailmaa. Tekoälyä kehittäviä yrityksiä löytyy esimerkiksi Intiasta, Puolasta ja Ukrainasta. Kyseisissä yrityksissä on töissä yleensä ohjelmoijia tai muuten tietokoneista kiinnostuneita henkilöitä, jotka haluavat olla kehityksessä mukana. Tekoälyn perusteena ovat laitteet, joilla on mahdollista suorittaa kovatasoista ohjelmistoa. Tekoälyllä on erilaisia muotoja. Heikko tekoäly tarkoittaa sitä, että tekoäly ei tee itsenäisiä päätöksiä eikä sillä ole tietoisuutta. Vahva tekoäly on taas sitä, että sen kyky ratkaista ongelmia on lähes samalla tasolla kuin ihmisen.

Tekoälyjä kehittäviä yrityksiä onkin monia ja niistä jokainen pyrkii yleensä ratkaisemaan jotain ongelmaa. Esimerkiksi liikenne on hyvä esimerkki. Tekoäly-yritykset pyrkivätkin minimoimaan liikenteen aiheuttamia ongelmia, kuten onnettomuuksia. Vahvalla tekoälyllä voitaisiin päästä siihen pisteeseen, että tekoäly pystyisi ajamaan autoa täysin itsenäisesti ja tekemään ratkaisuja turvallisuuden nimissä vaarantamatta muita ympärillään. Tällaista tekoälyä nähdään juuri esimerkiksi Teslan autoissa. Tekoäly voidaan laittaa tekemään myös ruokaa. Tällöin vahva tekoäly pystyisi reagoimaan siihen, jos joku ruoka ei ole tarpeeksi kypsä tai on esimerkiksi palamassa pohjaan. Vahva tekoäly oppii tällöin virheistään ja välttää sen tekemistä uudelleen.

Tekoälyä ohjelmoidaan muutamilla eri ohjelmointikielillä, kuten esimerkiksi Pythonilla, Javalla ja C++:lla. Ohjelmointikieli valitaan yleensä sen mukaan, mistä ohjelmoija pitää itse eniten ja mikä on tekoälyn käytön tai kehityksen lopputavoite. Tekoälyä kannattaakin pitää silmällä, sillä se kehittyy hurjaa vauhtia monella eri alalla.