Mikä on tekoäly?

Keinotekoinen äly (AI englanniksi) on laaja tietojenkäsittelytiede, joka koskee sellaisten älykkäiden koneiden rakentamista, jotka pystyvät suorittamaan tehtäviä, jotka yleensä edellyttävät ihmisen älykkyyttä. AI on monitieteinen monitieteinen tiede, mutta koneen oppimisen ja syvällisen oppimisen edistyminen luo paradigman muutoksen lähes kaikilla teknologiateollisuuden aloilla.

Mikä on tekoäly?

Alle kymmenen vuotta, kun Enigma rikkoi natsien salauskoneen ja auttoi liittoutuneita voimia voittamaan toisen maailmansodan, matemaatikko Alan Turing muutti historiaa toisen kerran yksinkertaisella kysymyksellä: “Voiko koneet ajatella?” Turingin julkaisussa “Computing Machinery and Intelligence” (1950) ja sitä seuraavassa Turingin testissä perustettiin keinotekoisen älykkyyden perimmäinen tavoite ja visio. AI on tietotekniikan ala, jonka tavoitteena on vastata Turingin kysymykseen myöntävästi. Se on pyrkimys jäljitellä tai simuloida ihmisen älyä koneissa.

Tekoälyn määrittäminen

Keinotekoisen älykkyyden laaja tavoite on herättänyt monia kysymyksiä ja keskusteluja. Niin paljon, että kentän yksittäistä määritelmää ei ole yleisesti hyväksytty. AI:n määritteleminen yksinkertaisesti “älykkääksi rakennetuiksi koneiksi” on se, että se ei oikeastaan ​​selitä, mitä keinotekoinen äly on? Mikä tekee koneesta älykkään? Tutkijat Stuart Russell ja Peter Norvig lähestyvät kysymystä yhdistämällä työnsä koneiden älykkään aineen teeman ympärille. Tätä silmällä pitäen AI “tutkii aineita, jotka saavat havaintoja ympäristöstä ja suorittavat toimia sen perusteella”.

Norvig ja Russell tutkivat edelleen neljää eri lähestymistapaa, jotka ovat historiallisesti määrittäneet AI:n:

Ajattelee inhimillisesti

Ajattelee järkevästi

Ihmisenä toimiminen

Toimii järkevästi

Kaksi ensimmäistä ajatusta koskevat ajatusprosesseja ja päättelyä, kun taas toiset käsittelevät käyttäytymistä. Norvig ja Russell keskittyvät erityisesti rationaalisiin tekijöihin, jotka toimivat parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, huomaten, että “kaikki Turingin testin edellyttämät taidot sallivat myös robotin toimia järkevästi”.

MIT:n keinotekoisen älykkyyden ja tietojenkäsittelytieteen professori Patrick Winston määrittelee AI:n “algoritmeiksi, joita mahdollistavat rajoitukset, joita esittelevät sellaiset mallit, jotka tukevat ajatuksia, käsitystä ja toimintaa yhdistäviä silmukoita.”

Vaikka nämä määritelmät saattavat vaikuttaa keskivertohenkilölle abstrakteilta, ne auttavat keskittämään kentän tietojenkäsittelytieteen alueeksi ja tarjoavat suunnitelman koneiden ja ohjelmien infuusiota varten koneen oppimisella ja muilla keinotekoisen älykkyyden alaryhmillä.

Vaikka DataRobotin toimitusjohtaja Jeremy Achin käsitteli väestöä Japanin AI-kokemuksessa vuonna 2017, hän aloitti puheensa tarjoamalla seuraavan määritelmän siitä, miten AI:tä käytetään tänään:

“AI on tietokonejärjestelmä, joka pystyy suorittamaan tehtäviä, jotka tavallisesti edellyttävät ihmisen älykkyyttä … Monet näistä keinotekoisista älykkyystekniikoista toimivat koneen oppimisen avulla, jotkut niistä toimivat syvällä oppimisella, ja jotkut niistä ovat hyvin tylsiä asioita, kuten sääntöjä”.

Miten tekoälyä käytetään?

Keinotekoinen äly on yleensä väärässä kahdessa laaja-alaisessa luokassa:

Kapea AI: Toisinaan nimitystä “Heikko AI”, tällainen keinotekoinen älykkyys toimii rajoitetussa kontekstissa ja on ihmisen älykkyyden simulointia. Kapea AI keskittyy usein yhden tehtävän suorittamiseen erittäin hyvin, ja vaikka nämä koneet saattavat tuntua älykkäiltä, muttaa kohtaavat paljon enemmän rajoitteita ja rajoituksia kuin edes kaikkein perustavin ihmisen älykkyys.Keinotekoinen yleinen tiedustelu (AGI): AGI, jota joskus kutsutaan “vahvaksi AI:ksi”, on sellainen keinotekoinen äly, jota näemme elokuvissa, kuten Westworldin robotit tai Star Trekin The Next Generation. AGI on kone, jolla on yleinen älykkyyttä ja joka voi ihmisen tapaan soveltaa tätä älykkyyttä ratkaistakseen kaikki ongelmat.Kapea AI on ympärillämme, ja se on nykyään helposti keinotekoisen älykkyyden onnistunein toteutus. Keskittymällä tiettyjen tehtävien suorittamiseen kapea AI on kokenut lukuisia läpimurtoja viime vuosikymmenen aikana, joilla on ollut merkittäviä yhteiskunnallisia etuja ja jotka ovat osaltaan edistäneet kansan taloudellista elinvoimaa, valmistelemalla keinotekoisen älykkyyden tulevaisuutta.

Miten tekoälyä käytetään?

Muutamia esimerkkejä kapeasta AI: stä ovat:

Googlen hakukone

Kuvankäsittelyohjelmistot

Siri, Alexa ja muut henkilökohtaiset avustajat

IBM:n Watson

Koneen oppiminen ja syvällinen oppiminen

Suuri osa kapeasta AI:stä saa aikaan koneen oppimisen ja syvällisen oppimisen läpimurtoja.